Dohoda medzi WordCamp organizátormi, spikrami, sponzormi a dobrovoľníkmi

 1. Súhlasím, že WordCampy slúžia na rozvoj lokálnej komunity prostredníctvom živých akcií a širšej WordPress komunity pomocou zdieľania on-line videí a ďalších materiálov.
 2. Súhlasím s tým, že WordCamp je neformálna, lokálne a dobrovoľne organizovaná akcia zameraná na WordPress a potreby lokálnej WordPress komunity, ktorú reprezentuje.
 3. Rozumiem, že od WordCamp organizátorov, spíkrov, sponzorov a dobrovoľníkov sa očakáva podpora WordPress projektu a všetkých jeho princípov.
 4. Rozumiem, že WordPress funguje na týchto princípoch:
  • žiadna diskriminácia na základe ekonomického alebo sociálneho status, rasy, farby, etnickej príslušnosti, národnej príslušnosti, viery, náboženského vyznania, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, veku alebo postihnutia
   žiadne podnecovanie k násiliu alebo propagácia nenávisti
  • žiadni spameri
  • žiadni blbci
  • rešpektovanie WordPress značky
  • dodržiavanie WordPress licencie pri distribúcii odvodených projektov (témy, moduly, WP jadro), každá osoba spájaná s WordCampom by mala dať používateľom svojho projektu tie isté slobody ako dáva WordPress: 100% GPL alebo kompatiblná licencia, tie isté pokyny ako sú spísané na WordPress.org
  • nepropagovať firmy alebo ľudí, ktorý poškodzujú ochrannú známku alebo distribujú odvodené WordPress produkty, ktoré nie je sú 100% GPL kompatibilné
 5. Súhlasím, že WordCampy sú nezískové akcie, organizované s transparentným rozpočtom a financovaním.
 6. Súhlasím, že WordCampy by mali byť dostupné čo najviac ľuďom ako je to len možné, bezohľadu na ich majetnosť.
 7. Súhlasím, že som nie je zamestnancom WordPress Foundation a účastním sa na WordCampe výhradne ako dobrovoľník.